BAOBAB dla bardziej godnego życia (ciąg dalszy)

21/lis/2019

Prowincja "Mater Carmeli" Europa

Target

Opis

Jest to program realizowany w Centrum Pueblos Unidos Fundacji San Juan de Castillo w Madrycie, mający na celu przyjęcie najsłabszych mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewniając im miejsce godnego zamieszkania oraz możliwości szkolenia i współżycia, które ułatwiają i urzeczywistniają ich integrację społeczną i zawodową w społeczeństwie hiszpańskim.

Osiągnięcia

60% młodych ludzi objętych programem zdołało uregulować swój status prawny, uzyskać świadectwo ukończenia szkoły i szkolenie zawodowe.
42% osiągnął zatrudnienie, samodzielne życie i integrację ze społeczeństwem.

pl_PLPL
Share This