Opieka, ochrona i promocja kobiet

21/lis/2019

Prowincja "Mater Carmeli" Europa

Target

Opis

Projekt koncentruje się na 45 dzieciach w wieku od zera do trzech lat, należących do rodzin o podstawowych potrzebach rozwojowych i różnym stopniu destrukcji społeczno-ekonomicznej, w większości imigrantów.

Osiągnięcia

Nawiązano współpracę między przedszkolem a rodziną w celu lepszego poznania i śledzenia losów dzieci.
Dzieci nauczyły się żyć razem i współdziałać w pokojowy i zdrowy sposób, dorastając w pluralnym i wielokulturowym środowisku.
80% matek korzysta z jakiejś formy zatrudnienia dzięki wsparciu opieki nad dziećmi.
Udało im się połączyć opiekę nad dziećmi z kontynuacją studiów.

pl_PLPL
Share This