Uczenie się i korzystanie z muzyki

23/lis/2019

Prowincja "Błogosławionego Franciszka Palau" Filipiny

Target

Zorganizowanie grupy muzycznej z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Opis

Beneficjentami jest 25 dzieci, 25 młodych ludzi i innych członków parafii Miłosierdzia Bożego w Mati.

Projekt ma na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży odkrycie swoich zdolności muzycznych, wzrost pewności siebie i ukierunkowanie swoich talentów poprzez utworzenie grupy muzycznej.

Zapewnienie instrumentów muzycznych i niezbędnych instrukcji ich obsługi.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This