Karmienie i opieka nad dziećmi i młodzieżą w Chiquilistagua

3/sty/2021

Wiceprowincja "Matki Bożej z Guadalupe" Ameryka Środkowa i Karaiby

Target

Zapewnienie wsparcia żywnościowego i zdrowotnego dla 60 rodzin i 1200 uczniów Colegio Técnico Niño Jesús de Praga i Comarca de Chiquilistagua w celu zapewnienia dobrego stanu zdrowia.

Opis

Projekt składa się z:
Wsparcie 60 rodzin raz w miesiącu podstawowymi artykułami spożywczymi i zapewnienie 600 ubogim uczniom jednego posiłku dziennie.
Zainstalowanie umywalek w celu stworzenia warunków sanitarnych do zapobiegania, praktykowania nawyków higienicznych i czystości osobistej w godzinach szkolnych.

Pandemia spowodowała konsekwencje społeczne i gospodarcze, 60% nikaraguańskich rodzin straciło pracę. Systemy opieki zdrowotnej i edukacji są wadliwe, manipulowane przez obecny rząd.

Osiągnięcia

- Wsparcie w postaci podstawowej żywności raz w miesiącu dla 60 rodzin i jednego posiłku dziennie dla 600 ubogich uczniów.
- Zainstalowano urządzenia do mycia rąk, aby stworzyć warunki sanitarne dla profilaktyki, higieny i czystości osobistej w godzinach szkolnych.
- Dostawa materiałów ochronnych dla 1130 uczniów i 75 nauczycieli.
- Zaangażowanie rodziców w projekt.

pl_PLPL
Share This