"Karmienie życia miłością

27 marca 2020 r.

Prowincja "Nuestra Señora de las Virtudes" Kolumbia

Target

Przyczynienie się za pomocą programu dożywiania do poprawy jakości życia i zdrowia 40 dzieci i 20 osób starszych żyjących w skrajnym ubóstwie i trudnej sytuacji w gminie Tadó.

Opis

Populacja, w której zlokalizowany jest projekt, boryka się z poważnymi problemami społecznymi, takimi jak wysoki wskaźnik niedożywienia i chorób.
Aby zaradzić tej sytuacji, opracowano i rozszerzono program żywienia o szkolenia i rekreację.

Osiągnięcia

- Szkolenie dla rodziców i osób mających kontakt z żywnością na temat znaczenia zdrowych nawyków żywieniowych.
- Dzieciom zapewniono zdrową żywność.
- Zaangażowanie i zaangażowanie rodziców w uczestnictwo w szkoleniach.
- Szkolenie dla rodziców na temat pożywnej żywności, sprzyjającej integralnemu rozwojowi, sprawności fizycznej i umysłowej dzieci.

pl_PLPL
Share This