Zdrowe odżywianie dla zdrowego umysłu i ciała

22/lis/2019

Prowincja "Błogosławionego Franciszka Palau" Filipiny

Target

Promowanie programu zdrowego odżywiania dla 50 dzieci ze szkoły Mater Carmeli w celu poprawy ich wyników w nauce.

Opis

Projekt obejmuje program dożywiania dla 50 uczniów szkoły Mater Carmeli, beneficjenci należą do rodzin o niskich dochodach.

Dzieci otrzymają pożywny lunch 3 razy w tygodniu, a rodzice przejdą kompleksowe szkolenie.

Osiągnięcia

Podstawowe paczki żywnościowe zostały dostarczone 60 uczniom i ich rodzinom.
Praktyka dobrych nawyków: zdrowe odżywianie, higiena i wartości ludzkie.
Zaangażowanie, identyfikacja i praca zespołowa rodziców, kadry nauczycielskiej i misjonarzy karmelitańskich.
Dzięki zbiorom z ogrodu poprawiło się odżywianie rodzin.

pl_PLPL
Share This