Żywność, odzież i higiena

21/lis/2019

Delegacja Generalna "Nasza Pani Matka Kościoła" Kenia

Target

Promowanie kompleksowego programu rzecznictwa, oferującego godne schronienie, utrzymanie i mieszkanie dla młodocianych kobiet będących ofiarami wykorzystywania seksualnego, handlu ludźmi, przymusowych małżeństw, przemocy domowej, fizycznej i psychicznej.

Opis

Osiągnięcia

30 madres solteras y sus hijos han mejorado su condición de vida.
Se ha logrado facilitar alimentación y alojamiento a 20 niños huérfanos.
Promoción integral de las mujeres por medio de talleres de costura y artesanía, lo cual les ha ayudado a crecer en autoestima.

pl_PLPL
Share This