Umiejętność czytania i pisania dla kobiet Kapiri "Eco".

22/lis/2019

Delegacja Generalna "Nasza Pani Matka Kościoła" Kenia

Target

Przeszkolenie 25 ubogich kobiet w celu poprawy ich warunków życia.

Opis

Projekt ma na celu promowanie tej grupy kobiet poprzez kursy czytania i pisania, szycia, przekształcania surowców w nawozy dla gruntów ornych i recyklingu papieru na węgiel drzewny.

Poprawi to jakość życia kobiet i ich rodzin, zapewniając im środki utrzymania.

Osiągnięcia

- 100 kobiet skorzystało z nawozów, zapewniając plony i zrównoważoną produkcję żywności.
- Szkolenia dla kobiet w zakresie uprawy ziemi, zarządzania finansami i umiejętności biznesowych.
- Poprawili swoją samoocenę i wygenerowali dochód na utrzymanie swoich rodzin.

pl_PLPL
Share This