Bezpieczna woda dzięki budowie studni

23/lis/2019

Prowincja "Błogosławionego Franciszka Palau" Filipiny

Target

Zapewnienie wody pitnej poprzez budowę studni.

Opis

Projekt ma na celu budowę studni na terenie parafii na potrzeby konsumpcyjne mieszkańców Siay.

Beneficjentami są: Wspólnota parafialna San José Obrero de Siay (29 kaplic) oraz ogół mieszkańców.

W ten sposób promowane są działania ewangelizacyjne i społeczne.

Obszar Siay jest ofiarą przemysłu wydobywczego, który marnuje i zanieczyszcza większość wody na tym obszarze. Rząd racjonuje wodę i często odcina jej dostawy na kilka dni.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This