Akcja solidarnościowa

23/lis/2019

Wiceprowincja "San Juan de la Cruz" Argentyna

Target

Pomoc potrzebującym rodzinom, chorym i więźniom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb i godnym życiu.

Opis

Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia i ryzyka społecznego:

20 więźniów z Cerespu Betim
25 osób chorych
35 rodzin bez zasobów ekonomicznych

W duszpasterstwie więziennym Siostry Karmelitanki Misjonarki współpracują z "Rękami dla Pokoju", oferując materiały do higieny osobistej, transport dla rodzin więźniów oraz materiały (papier origami) do wykonywania rękodzieła.

Opieka nad chorymi odbywa się w koordynacji z duszpasterstwem służby zdrowia, oferując wsparcie w postaci pieluch i leków.

A w związku z organizacją publiczną "Manos Solidarias" dostarczany jest kosz żywnościowy, materiały budowlane, przybory szkolne i wizyty domowe.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This