Przełamywanie barier

1/kwi/2023

Delegatura Generalna "Notre Dame d'Afrique" Wybrzeże Kości Słoniowej

Target

Promowanie młodych matek i matek pozaszkolnych w Bunkeya.

Opis

Projekt skierowany jest do 80 młodych nastoletnich matek i ich dzieci, które nie mają środków na edukację szkolną, a także do 50 niepiśmiennych kobiet z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
- W przypadku młodych matek i ich dzieci szkolenie będzie trwało trzy lata. Dla pozostałych osób kursy umiejętności czytania i pisania oraz szkolenia zawodowe będą prowadzone w cyklach 6-miesięcznych.
- Celem tej pracy edukacyjnej i zawodowej jest zapewnienie im środków i zasobów zapewniających lepszą jakość życia.

Osiągnięcia

- Czterdziestu pięciu młodych ludzi zostało przeszkolonych w zakresie praktycznego szycia, krawiectwa i szkolenia w zakresie wartości ludzkich.
- Beneficjenci otrzymali materiały dydaktyczne i materiały do szycia.
- Grupa dziewcząt uzyskała świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (TENAFEP) z dobrymi wynikami.
- Trzy młode osoby kontynuowały naukę w szkole średniej.
- Stworzenie warsztatu krawieckiego z zamiarem przekształcenia go w spółdzielnię.

pl_PLPL
Share This