W listopadzie i grudniu rodzina misjonarzy Carmel będzie modlić się za tych, którzy są daleko w wierze i za tych, którzy stracili sens swojego życia.

DAJ NAM SWOJEGO DUCHA

 

Daj nam swojego Ducha, Panie.

Tam, gdzie nie ma Ducha, pojawia się strach.

Tam, gdzie nie ma Ducha, pojawiają się duchy.

Tam, gdzie nie ma Ducha, rutyna atakuje wszystko.

Gdzie nie ma Ducha, nadzieja więdnie.

Tam, gdzie nie ma Ducha, nie możemy zgromadzić się w Twoim imieniu.

Tam, gdzie nie ma Ducha, zapomina się o podstawowych rzeczach.

Tam, gdzie nie ma Ducha, obecna jest samotność.

Tam, gdzie nie ma Ducha, wprowadzane są prawa i przepisy.

Tam, gdzie nie ma Ducha, ciemnieje przyszłość.

Tam, gdzie nie ma Ducha, życie nie może kiełkować.

Daj nam swojego Ducha, Panie.