Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych w Rzymie (UISG) zorganizowała w dniach 6-11 marca ONLINE WORKSHOP on INTERCULTURALITY for ASIA AND OCENIA fundowany przez Conrad N. Hilton Foundation. W warsztatach tych wzięło udział ponad 210 kobiet zakonnych z całego świata, prawdopodobnie z ponad 40 różnych zgromadzeń. Kurs ten miał na celu nie tylko rozwinięcie u uczestniczek wzrostu wiedzy i kompetencji międzykulturowych, ale także wyposażenie i pokierowanie nimi tak, aby mogły zaproponować ten warsztat także w swoich zgromadzeniach i wspólnotach.


Bincy Jose Valiplakal i s. Saritha Naradala z Indii, Jovitha Neonane z Indonezji i s. Juliet Nolasco z Filipin. Jedna z nich opowiada nam o swoim doświadczeniu:

"Duch Francisco Palau, braterski duch miłości i wzajemnego wsparcia pomimo odległości geograficznych.
Kurs oferował pouczające, oświecające i inspirujące rozmowy różnych prelegentów, jak również chwile ciszy i refleksji. Dzielenie się w grupach z siostrami z własnych zgromadzeń, z siostrami z naszych krajów ojczystych oraz z siostrami z przypadkowych grup dało uczestniczkom twórcze przestrzenie spotkania z osobami z różnych środowisk kulturowych i doświadczeń. Powierzono nam również codzienne zadanie, aby pogłębić nasze rozumienie konkretnych zagadnień.


"Wspólnoty międzykulturowe muszą być świadomie tworzone, celowo promowane, starannie pielęgnowane i uważnie odżywiane". - 17 Kapituła Generalna SVD
Juliet Nolasco, cm.

pl_PLPL
Share This