W drugą niedzielę Wielkanocy, przy zachętach i zachętach zmartwychwstałego Pana, powołano nowy Zespół Rządowy w Prowincji “Santa Rosa de Lima” Peru-Boliwia.

Ten zespół składa się z następujących sióstr:

 

Sr. Rosario Matilde Purilla Hernández, Przełożony Prowincji 

Sr. Ana Jesús Coronel jako pierwsza radna, wikariusz i sekretarz

Sr. Drugi doradca Sadith Palomino Gonzáles

Sr. Rosa Barrueto Vidaurre trzeci dyrektor

Sr. Ingrid Hanco Pilco czwarta radna i skarbnik

Doceniamy waszą gotowość do podjęcia misji animacji Prowincji "Santa Rosa de Lima" Peru - Boliwia na trzyletnie lata 2021-2024, służąc siostrom i wspólnotom. Niech Pan zachęca ich wszystkich do chodzenia i nadal ofiarowuje ich dary, jako posłańcy Światła i Pokoju Zmartwychwstałego.