21 stycznia 2024 r. we wspólnocie "El Carmelo", domu wiceprowincjalnym Wiceprowincji "Matki Bożej z Guadalupe" Ameryki Środkowej i Karaibów, siostra Delmis Haydee Hernández Aguilar odnowiła swoje śluby na ręce siostry Cruz Sandoval, wiceprowincjalnej i w towarzystwie wspólnoty. Cieszymy się i modlimy o jej kontynuację na tej drodze powołania w naszej rodzinie zakonnej.

Delmis dzieli się z nami swoim doświadczeniem:

Bezgranicznie dziękuję Bogu za powołanie, które otrzymałem, za Jego wierne towarzyszenie, za Jego ogromną miłość i czułość; za to, że zawsze jest przy mnie we wszystkich pięknych chwilach mojego życia, a nawet w tych mniej pięknych.

W dniu 21 stycznia ubiegłego roku odnowiłem TAK Przed Panem doświadczyłem darmowości wylanego na mnie miłosierdzia, nadając mu sens i przemieniając moje życie i moje powołanie jako misjonarza karmelitańskiego; to doświadczenie pozwoliło mi z radością oddać się służbie i misji, którą On złożył w moje ręce. Mam również towarzysza mojej podróży, który jest wzorem świętości, wierności, prostoty, czułości i pokory. Tak, dziękuję Ci Maryjo za prowadzenie mnie do Jezusa!

Jestem wdzięczna za moją wspólnotę, prawdziwą szkołę cnót, dziękuję każdej z moich sióstr, dziękuję za dzielenie się swoim życiem. Dziękuję Bogu za postawienie ich na mojej drodze, za ich świadectwo, poświęcenie i za towarzyszenie mi modlitwą.

Z radością mówię Panu: dziękuję Ci, mój Boże i mój Królu, za wszelkie dobro, które we mnie uczyniłeś i nadal czynisz. Powierzam moje życie miłującej pomocy Ducha Świętego w tym projekcie zbawienia, aby budować Królestwo Boże. Chwała Tobie Panie mój na wieki.

pl_PLPL
Share This