"Twoje serce zostało stworzone do kochania" (Francisco Palau)

 

Komisja Duszpasterstwa Młodzieżowo-Powołaniowego Zgromadzenia spotkała się z zespołem koordynującym Wincentyńskie Duszpasterstwo Młodzieżowe Prowincji "Mater Carmeli" Europa. Siostry Gema Martín, Cristina Martins, Joanna Gulz, Loida Tortogo i Angélica Conde uczestniczyły w tym spotkaniu.

Celem tego pierwszego spotkania jest ustalenie, w jaki sposób wdrażane są ogólne wytyczne PJV w okręgu.

Dzielono się obawami, wyzwaniami i ich realizacją. Entuzjazm, z jakim siostry pracują na tym polu, był widoczny przez cały czas. Nawet jeśli wiedzą, że jest to trudny czas i że dzisiejsza praca z młodymi ludźmi polega bardziej na osobistym towarzyszeniu niż na dużych grupach.

Są w trakcie socjalizacji ogólnych wytycznych Wincentyńskiego Programu Młodzieżowego, stopniowo dostosowując je do różnych obszarów Prowincji, od wspólnot po sektory misyjne.

Między innymi jednym z najbardziej udanych działań jest to, co nazywają "Monte y Llano", które polega na wirtualnym spotkaniu z młodymi ludźmi w każdą niedzielę, podczas którego rozważają Słowo, co służy jako podstawa do podejścia do rzeczywistości tych młodych ludzi, ich obaw i pytań, w Polsce również promowali podejście do młodych ludzi poprzez wirtualne spotkania, a teraz wraz ze spadkiem intensywności pandemii wracają do organizowania bezpośrednich spotkań, które są bardzo potrzebne.Organizują również Europejską Pielgrzymkę Młodzieży, wspólne działanie z rodziną karmelitańską.

Spotkanie trwało około dwóch i ćwierć godziny i chociaż było długie, było pozytywnie wartościowe, aby poczuć, że pracujemy w komunii i dajemy sobie nawzajem światło, zawsze na rzecz dotarcia do młodych ludzi, aby zbliżyć ich do Jezusa, Dobrego Pasterza.

pl_PLPL
Share This