Papież Franciszek wzywa do ustanowienia Dnia Modlitwy o Pokój na świecie w dniu 27 października 2023 roku. Z duszpasterstwa szkół Prowincji "Mater Carmeli" w Europie przyłączamy się do prośby Papieża.

In zorganizował czas modlitwy i działań, które motywują uczniów do modlitwy za sytuacje konfliktowe, których doświadcza nasza ludzkość, oraz do bycia nosicielami pokoju w swoich rodzinach, kolegach z klasy i ludziach, z którymi mają kontakt na co dzień. Wszystkie społeczności edukacyjne jednoczą się w jednym GŁOSIE i razem prosimy o Pokój w sercu każdej osoby i Pokój na naszym świecie. Wielki dzień dla pokoju w karmelitańskich szkołach misyjnych.
Kontynuujemy edukację na temat wielkiej wartości Pokoju

pl_PLPL
Share This