Spotkanie dyrektorów generalnych szkół europejskich.

W dniach 7 i 8 lutego dyrektorzy generalni karmelitańskich szkół misyjnych w Europie wraz z zespołem tytularnym odbyli spotkanie w Barcelonie, w naszej "Przestrzeni Wewnętrzności".

Proponowanym celem jest tworzenie i rozwijanie synergii w różnych momentach:

-Przestrzeń wymiany.

-Przestrzeń dla współistnienia i wzajemnego poznania.

-Przestrzeń przywództwa.

-Palautian Space.

-Dziękuję za przestrzeń.

Po raz kolejny widoczny był entuzjazm, zaangażowanie i chęć wymiany, dzielenia się i wzbogacania tego sprzętu, który tworzy nasze karmelitańskie szkoły misyjne w Europie.

To był bodziec dla nas wszystkich, aby móc dzielić się i uzupełniać wzajemne doświadczenia, które sprawiają, że czujemy się częścią całości, która wykracza poza centrum, w którym realizujemy misję. Wracamy do domu z wyzwaniem, aby nadal wzrastać w naszym zaangażowaniu w tę "wzniosłą misję", jaką jest edukacja.

Drużyna: Fernando, Marisa i siostra Isilda.

pl_PLPL
Share This