Francisco Palau Pisarz VIII

Cztery sektory składają się na strukturę Szkoły Cnoty Mściwej: *Głoszenie Ewangelii w narodach katolickich i jego formy. *Szkoła Cnoty: opis. *Ataki prasy: odpowiedź. *Zarzuty stawiane przez władze....

Francisco Palau Pisarz VII

Zarówno metoda, zastosowana w ekspozycji, jak i temat, opracowany w Katechizmie cnót, odpowiadają dobrze zdefiniowanym kryteriom. Zostały one dostosowane do wykształcenia odbiorców. I do potrzeb tamtych czasów. Pięćdziesiąt dwa były...

Francisco Palau Pisarz VI

Zanim biskup odpowiedział na tę odważną interpelację, Palau na dobre opuścił Francję. Jednak biskup z Montauban nadal uważał go za awanturnika. Jako osobę niepożądaną, oczywiście. Napisał do prałata z Barcelony, nic więcej...

Francisco Palau Pisarz V

Choć zanurzony w samotnym życiu, Palau nigdy nie lekceważył apostolstwa. W rzeczywistości ludzie z jego otoczenia zbliżali się do niego. Uznawali go za biegłego przewodnika po drogach ducha. Prawie nic! Jego wpływ rósł z dnia na dzień. Stał się naprawdę niezwykły. ....

FRANCISCO PALAU Pisarz IV

W swoich pismach wykazuje osobliwe opanowanie Pisma Świętego. Pismo Święte. W pewnym momencie kopiuje całe rozdziały Biblii. Jego upodobanie do postaci ze Starego Testamentu jest wyraźne. Do postaci charyzmatycznych, takich jak prorocy, również. A co do książek, już....

Francisco Palau Pisarz III

Większość listów i papierów należy do serii - O charakterze poufnym. Te dotyczące spraw rodzinnych, formalności prawnych oraz związane z osobami i urzędami publicznymi. Podobnie wszystkie niepublikowane strony. Samotne życie i przeprosiny,...
pl_PLPL