Silne fundamenty budują lepszą przyszłość

Silne fundamenty budują lepszą przyszłość

Aby wspierać edukację w zakresie wiary, wartości społecznych uczciwości i akceptacji, sportowej rywalizacji, szacunku i tolerancji, budować mosty, a nie mury, młode umysły są kształtowane i inspirowane tymi wartościami, nie tylko poprzez zdobywanie umiejętności i wiedzy, ale także poprzez...
pl_PLPL