"W czasie Wielkiego Postu działać to także zatrzymywać się".

"W czasie Wielkiego Postu działać to także zatrzymywać się".

OBCHODY WIELKIEGO POSTU W NASZYCH KOLEGIACH Wielki Post! Nowa okazja, aby wzrastać w przyjaźni z Jezusem i otworzyć nasze uszy na Ewangelię i nasze serca na zmianę, na nawrócenie. Jesteśmy w środku Wielkiego Postu, a papież Franciszek dał nam możliwość...
Silne fundamenty budują lepszą przyszłość

Silne fundamenty budują lepszą przyszłość

Aby wspierać edukację w zakresie wiary, wartości społecznych uczciwości i akceptacji, sportowej rywalizacji, szacunku i tolerancji, budować mosty, a nie mury, młode umysły są kształtowane i inspirowane tymi wartościami, nie tylko poprzez zdobywanie umiejętności i wiedzy, ale także poprzez...
Znajdź swój głos

Znajdź swój głos

Karmelitańskie Szkoły Misyjne Prowincji "Mater Carmeli" w Europie otwierają w tych dniach swoje podwoje na nowy rok szkolny. I jak co roku robią to ze wspólnym mottem, które tworzy komunię i nadaje sens działaniom, które są w nich prowadzone. Na rok akademicki...
Tożsamość palautiańskiego nauczyciela

Tożsamość palautiańskiego nauczyciela

Jana od Krzyża, oferują szkolenie na temat tożsamości palautiańskiej wszystkim nauczycielom swoich szkół w Argentynie i rozszerzają to zaproszenie na wszystkich nauczycieli, którzy chcą w nim uczestniczyć. Oto...
Przysięga i inwestytura Brygady Szkolnej 2023

Przysięga i inwestytura Brygady Szkolnej 2023

5 czerwca odbyła się ceremonia pasowania i ślubowania 50 uczniów, którzy tworzą Brygadę Szkolną naszej szkoły. Generalny Inspektor jest odpowiedzialny za szkolenie tych uczniów, a celem Brygady Szkolnej jest wspieranie...
pl_PLPL