Wita nas CMS z Valladolid

Wita nas CMS z Valladolid

Drogie Siostry: 5 listopada obchodziliśmy 150. rocznicę Wielkanocy Francisco Palau w kościele San Benito el Real, w Eucharystii pod przewodnictwem arcybiskupa Don Luisa Argüello i koncelebrowanej przez o. Javiera Frontela, przełożonego karmelitów,...
CMS i palautiańska pedagogika oratorska

CMS i palautiańska pedagogika oratorska

16 października dwie grupy Świeckiego Karmelu Misyjnego z Kostaryki, zarówno Tres Rios jak i Barrio Cuba, spotkały się w domu rekolekcyjnym San Ignacio de Loyola w Heredii, aby odbyć swoje doroczne rekolekcje. Pedagogika modlitwy z...
Karmel świecki Karmel misyjny Europy praktycznie zjednoczony

Karmel świecki Karmel misyjny Europy praktycznie zjednoczony

Z wielkim entuzjazmem spotkali się różni członkowie grup Świeckiego Karmelu Misyjnego w Europie. Zgromadzeni lokalnie ze swoimi grupami i korzystając z technologii, świeccy i siostry z Polski, Hiszpanii, Rumunii i Portugalii połączyli się 13 listopada 2021 ....

CMS Europa

Z radością uczestniczyliśmy w dorocznym zgromadzeniu doradców i koordynatorów CMS Europe. Naszym celem było dzielenie się życiem grup, przegląd zgromadzenia europejskiego i dalsze wzmacnianie planu szkoleniowego CMS. To było spotkanie...

Zgromadzenie Narodowe CMS Indie

NARODOWE ZGROMADZENIE CMS INDIE- 2019 31 marca we wspólnocie Pushpalay (św. Teresy od Dzieciątka Jezus) Salun, Gujarat, odbyło się po raz pierwszy Narodowe Zgromadzenie CMS w Indiach. Wśród nich było 8 CMS z Junagadh (Północny Gujat), 2 z Ahmedabad (The...
pl_PLPL