Spotkanie z Chrystusem, z Kościołem, wypełnia życie misjonarza karmelitańskiego, który radując się swoim powołaniem, maszeruje radośnie, aby spotkać cierpiącego, ponieważ ma w sercu pewność swego powołania.