Zaangażowana w obronę życia, troskę o stworzenie i promowanie pokoju, sprawiedliwości i solidarności misjonarz karmelitanki staje się prorokiem poprzez swoje świadectwo życia.