Wspierając cierpienia swoich braci, zwracając uwagę na rzeczywistość świata, wsłuchując się w wołanie biednych, misjonarz karmelita wychodzi z solidarnym zaangażowaniem, by spotkać się ze swoimi sąsiadami.