Nasz świat jest chory, a wraz z nim samo społeczeństwo, dlatego misjonarz karmelita jest zaangażowany w opiekę, promowanie i ochronę środowiska oraz z większym zaangażowaniem w swoich wysiedlonych, imigrantów i wysiedlonych braci, czyniąc je bardziej sprawiedliwym i zdrowym. i czysty dla wszystkich.