Misjonarka karmelicka, utożsamiając się z Chrystusem i w osobistej integracji, jest modlącą się kobietą, od której doświadczenia, zaangażowania kościelnego i marszu ku spotkaniu innych.