W czasach komunikacji i sieci społecznych misjonarz karmelita dąży do tworzenia więzi komunii oraz do tworzenia otwartych przestrzeni powitania, dialogu, modlitwy i rozeznania.