Karmelita misyjny, będąc radością powołaniową i zapewniając ciągłość charyzmatu, zbliża się do świata młodych ludzi, generując w nich procesy transformacji.