1. Ratchaburi

Projekt promował program dla osób starszych w czterech parafiach w celu poprawy ich zdolności fizycznych, umysłowych i duchowych.

Osiągnięcia

  • Kompleksowa opieka nad 35 beneficjentami z odwiedzinami, opieka medyczna nad chorymi oraz zajęcia kulturalno-rekreacyjne.
  • Wzrosło współdziałanie między starszymi, dziećmi i młodzieżą parafii, a także wzajemne uznanie.
  • Niektórzy z beneficjentów zostali agentami projektu w innych parafiach i zaangażowali się w działania diecezjalne.
  • Przy projekcie współpracują siostry kamilianki.
  • W swoim rozwoju projekt został pozytywnie oceniony i wsparty przez diecezję i innych przyjaciół.
pl_PLPL
Share This