PENTECOST
 MOTYWACJA
Alleluja!
Duch Pański napełnia ziemię!
Kościół budzi się skąpany w świetle i świętowaniu.
Narody są zjednoczone w jednym Ojcu. Głoszenie Dobrej Nowiny przemierza ulice i autostrady. W każdym języku głoszone jest imię Boga, święte i miłosierne. Głoszone są Jego czyny zbawienia i miłosierdzia dla wszystkich.
Alleluja!
Duch Święty wypełnia serca!
Nie ma już miejsca na strach czy smutek; obecność Zmartwychwstałego Pana i Ducha wołającego w nas niewysłowionymi jękami utrzymuje nas w pewności nieskończonej Miłości Ojca.
Alleluja!
Duch zalewa nas swoimi darami!
Nasze życie przepełnia wdzięczność i wyruszamy z misją.
Z Ewangelii Jana 20,19-23
Wieczorem owego dnia, pierwszego dnia tygodnia, uczniowie byli w domu, a drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Wtedy wszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:
"Pokój z tobą.
Mówiąc to, pokazał im ręce i bok. A uczniowie byli uradowani, widząc Pana. Jezus powtórzył:
"Pokój wam. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam".
A gdy to powiedział, tchnął na nich i rzekł do nich:
"Przyjmijcie Ducha Świętego; którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

MODLITEWNY KOMENTARZ
Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres wielkanocny.
To jak powrót do początku: Zmartwychwstały pojawia się wśród swoich. Daje im swój pokój bez wyrzutów. Pokazuje im blizny swojej męki i posyła ich na świat w taki sam sposób, w jaki Ojciec posłał Syna.
Uczniowie nie interweniują, nie mówią, nie przeszkadzają. Oni tylko witają.
Czują obecność Zmartwychwstałego, który trwa dzięki efektom Jego pocieszenia i pokoju.
A to, co było strachem i tchórzostwem, staje się drogą i misją dzięki Pokojowi Pana i mocy Jego Ducha Świętego.
"Otrzymać Ducha Świętego"
Dzisiaj, tak jak wczoraj, Pan nadal tchnie na swój Kościół dar Ducha, obietnicę Ojca. My również możemy przyjąć Go w naszych lękach i tchórzostwie, być posłusznymi Jego działaniu, doświadczać Jego pocieszenia.
Duchu Święty, Duchu Miłości! Zalej Kościół swoimi darami i uczyń nas świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego pośród świata.

MODLITWA (= 2 MOŻLIWOŚCISekwencja lub zdanie, które następuje)

SEKWENCJA
Przyjdź, Boski Duchu,
ześlij swoje światło z nieba.
Kochający ojciec ubogich;
w swoich wspaniałych darach;
światło, które przenika dusze;
źródło największej pociechy.

Przyjdź, słodki gościu duszy,
odpocząć od naszych wysiłków,
wytchnienie od ciężkiej pracy,
bryza w godzinach pożaru,
radość, która ociera łzy
i pociesza w żałobie.

Wnika głęboko w duszę,
boskie światło i wzbogacają nas.
Spójrz na pustkę człowieka,
jeśli brakuje ci wnętrza;
spojrzeć na moc grzechu,
kiedy nie wysyłasz oddechu.

Podlewaj ziemię w czasie suszy,
leczy chore serce,
zmywa plamy, nasyca
ciepło życia w lodzie,
ujarzmia niezłomnego ducha,
prowadzi tego, kto skręca ścieżką.

Rozdaj siedem prezentów,
zgodnie z wiarą Twoich sług;
za Twoją dobroć i łaskę,
nadać wysiłkowi wartość;
ratuje tego, kto sam chce się uratować
i daj nam wieczną radość.

.................................................................................
W jak dobrym towarzystwie nas zostawiłeś, Panie;
w najlepszym: Twoim Świętym Duchu Miłości,
obietnica Ojca!
 
Dziś chcę otworzyć się na Twoje działanie;
sprawić, by moje istnienie nie było zamkniętymi drzwiami,
ale wolną przestrzenią dla Ducha, by mógł nade mną pracować.
Nie pojemnik pełen lęków i tchórzostwa,
ale odważna przestrzeń siły,
i konsekwencja w dawaniu świadectwa.
 
To było wygodne dla Ciebie, aby zakończyć
Twoja droga pośród nas, Jezu,
aby Twój Święty Duch
zalać nasz świat swoimi darami.
 
Boski Duch, Duch Miłości,
uczynić nas wiernymi naśladowcami Chrystusa
i zwiastunami Jego Dobrej Nowiny
w małości błota i ognia
które są naszym życiem.
 Amen! Alleluja!
 
Ana María Díaz, cm.
 


NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
MOTYWACJA

Alleluja!
Duch Pański napełnia ziemię!

Kościół budzi się dziś skąpany w świetle i świętowaniu.
Ludzie stają się braćmi i siostrami w objęciach Jednego Ojca. Głoszenie Dobrej Nowiny rozchodzi się po ulicach i drogach. We wszystkich językach imię Boga jest głoszone jako święte i ujmujące. Jego gesty zbawienia i miłosierdzia dla wszystkich są ogłaszane wszędzie.

Alleluja!
Duch Święty wypełnia nasze serca!
Nie ma już miejsca na strach czy smutek; obecność Zmartwychwstałego Pana i Ducha, który woła w nas niewysłowionym jękiem, utrzymują nas w pewności nieskończonej Miłości Ojca.

Alleluja!
Duch Święty napełnia nas swoimi darami!
Nasze życie przepełnia wdzięczność, a my z zapałem wyruszamy na ścieżki misji.

Z Ewangelii Jana 20:19-23
Wieczorem pierwszego dnia tygodnia, gdy uczniowie byli razem, a drzwi były zamknięte z obawy przed żydowskimi przywódcami, Jezus przyszedł, stanął pośród nich i powiedziałPokój z tobą! Gdy to powiedział, pokazał im swoje ręce i bok. Uczniowie byli zachwyceni, gdy zobaczyli Pana.
Ponownie Jezus powiedział, "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". A potem tchnął na nich i powiedział, "Przyjmijcie Ducha Świętego. Jeśli odpuścicie komuś grzechy, są mu odpuszczone, a jeśli nie odpuścicie, nie są mu odpuszczone".
 
REFLEKSJA
Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres wielkanocny.
To jak powrót do początku: Zmartwychwstały pojawia się wśród swoich. Daje im swój pokój bez wyrzutów. Pokazuje im blizny swojej męki i posyła ich do świata w taki sam sposób, w jaki Ojciec posłał Syna.

Uczniowie nie interweniują, nie mówią; po prostu przyjmują, witają.
Dzięki efektom Jego pocieszenia i Jego pokoju odczuwają obecność Zmartwychwstałego, który pozostaje z nimi.

A to, co było strachem i tchórzostwem, staje się podróżą i misją, dzięki Pokojowi Pana i sile Jego Ducha Świętego.
 
"Przyjmij Ducha Świętego
Dzisiaj, tak jak wczoraj, Pan nadal tchnie na swój Kościół dar Ducha, obietnicę Ojca. Możemy przyjąć Go również w naszych lękach i tchórzostwie, być posłuszni Jego działaniu i doświadczać Jego pocieszenia.

Duchu Święty, Duchu Miłości! Zalej Kościół swoimi darami i uczyń nas świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego pośród świata.
 
MODLITWA (2 OPCJESekwencja lub modlitwa, która następuje poniżej)
SEKWENCJA
Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź!
I z twojego niebiańskiego domu
Rzuć promień boskiego światła!

Przyjdź, Ojcze ubogich!
Przyjdź, źródło całego naszego sklepu!
Przyjdź, w naszych łonach świeć.

Ty, najlepszy z pocieszycieli;
Ty, najbardziej pożądany gość duszy;
Słodkie orzeźwienie poniżej;
W naszej pracy odpoczynek jest najsłodszy;
Wdzięczny chłód w upale;
Ukojenie pośród nieszczęść.

O najbardziej błogosławione Boskie Światło,
Świeć w tych waszych sercach,
A nasz immost jest wypełniony!
Tam, gdzie cię nie ma, nie mamy nic,
Nic dobrego w czynach i myślach,
Nic nie jest wolne od choroby.
Ulecz nasze rany, naszą siłę odnów;
Na naszą suchość wylej swoją rosę;
Zmyj plamy winy:

Nagiąć uparte serce i wolę;
Roztop mróz, ogrzej chłód;
Poprowadź kroki, które zbłądziły.

Na wiernych, którzy uwielbiają
I wyznaję cię, na wieki wieków
W swoim siedmiorakim darze zstąp;

Daj im pewną nagrodę cnoty;
Daj im swoje zbawienie, Panie;
Daj im radość, która nigdy się nie skończy. Amen.
Alleluja!

.................................................................................
 W jak wspaniałym towarzystwie nas zostawiłeś, Panie:
Twój Święty Duch Miłości,
obietnicę Ojca!
 
Dziś chcę otworzyć się na jego działanie;
uczynić moje istnienie, a nie zamkniętymi drzwiami,
ale wolną przestrzenią dla Ducha, aby mógł we mnie działać.
Nie pojemnik pełen lęków i tchórzostwa,
ale odważna przestrzeń siły,
i spójności w dawaniu świadectwa.
 
To było odpowiednie, że powinieneś ukończyć
Twoja droga pośród nas, Jezu,
aby Twój Święty Duch
niech zaleje nasz świat swoimi darami.
 
Boski Duch, Duch Miłości,
uczynić nas wiernymi naśladowcami Chrystusa
i głosiciele jego Dobrej Nowiny
w małości błota i ognia
jakie jest nasze życie. Amen!
Alleluja! Alleluja!
Ana María Díaz, cm.

pl_PLPL
Share This