Zbliżamy się do tematu: Piękno w Biblii. "Niech doświadczenie i przykład Francisco Palau pomogą nam na nowo odkryć, zachować i głosić piękno Kościoła, który jest odbiciem Bożego piękna".

Kim jest ojciec Agustí Borrell?
Urodzony 21 grudnia 1959 r. w Caldes de Malavella (Girona), ojciec Agustí Borrell studiował filozofię i teologię na Wydziale Teologicznym Katalonii (Barcelona) oraz uzyskał doktorat z Pisma Świętego na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Od 1996 r. jest wykładowcą na Wydziale Teologicznym Katalonii, gdzie prowadził kursy z Wprowadzenia do Nowego Testamentu i Listów Apostolskich, a także oferował kursy dyplomowe z Pisma Świętego. Jest także wykładowcą w Instytutach Nauk Religijnych w Léridzie i Barcelonie oraz sekretarzem Associació Bíblica de Catalunya. Brał udział w tłumaczeniu i wydaniu Bíblia Catalana Interconfessional i Nou Testament Grec-Llatí-Català.

Opublikował kilka książek i artykułów; brał udział w przygotowaniu Konkordancji pism św. Jana od Krzyża (Rzym: Teresianum 1990) oraz Konkordancji pism św. Teresy od Jezusa (Roma: Editoriales OCD 2000); był jednym z tłumaczy na język kataloński Księgi życia św. Teresy i Kantyku duchowego św. Jana od Krzyża; jest koordynatorem Kongresu duchowości organizowanego przez Zakon w Katalonii, który doczekał się czterech edycji, poświęconych św. Janowi od Krzyża (1991), Teresie z Lisieux (1997), Edycie Stein (2003) i św. Pawłowi (2009).

14 maja 2015 r. został wybrany wikariuszem generalnym, a jego kadencja została przedłużona na sześć lat 2021-27.

https://www.youtube.com/watch?v=I-KXy731vDc
pl_PLPL
Share This