Eskerrak ematen dizkiogu Jaunari Kiram, Indiako misiolari karmeldar gaztearen erantzuna, bere bokaziozko testigantza kontatzen diguna.

Jaunaren deia entzun du eta HEMEN NAIZ, BIDALI NI !!

Eskerrak ematen dizkiogu Jaunari egindako deiarengatik eta zoriontasunerako bidea den Kristorekin beti leial egotera animatzen zaitugu.