Kristorekiko identifikazioan eta bere integrazio pertsonalean, karmeldar misiolaria otoitz egiten duen emakumea da, bere esperientziatik, bere konpromiso eklesialean eta bere martxa besteen topaketarekin.