Komunikazioen eta sare sozialen garaian, karmeldar misiolariak komunio loturak sortzen eta ongietorri, elkarrizketa, otoitz eta diskurtso espazioak irekitzen ahalegintzen da.